Oivalluksia kiertotaloudesta

Kiertotalous tarvitsee sinua – kuluttaja, yrittäjä ja virkamies Kiertotaloudessa on kyse raaka-aineen ja energian tehokkaasta kierrosta yhteiskunnassa, mikä tulee hyvin esille alapuolisessa kuvassa. Keskeisiä asioita kiertotaloudessa ovat kestävät ja...