Visialaiset

Mia Malin

Aktiivinen kehittäjä

FM (Ympäristönsuojelutiede), Ympäristöinsinööri (AMK)

Ympäristöjohtamisen ammattilainen ja järjestöaktiivi. Erityisenä kiinnostuksen kohteena kuntien ympäristöjohtaminen, kestävät julkiset hankinnat sekä tulevaisuuden onnelliset kaupungit.

 

Elina Levula

Innostunut ratkaisija

KTM (Corporate Environmental Management)

Kansainvälisesti verkostoitunut yritysten ja tapahtumien ympäristöasioiden asiantuntija. Vahvuuksina projektihallinta, ratkaisulähtöinen toimintatapa, ympäristöjohtamisen menetelmien ja työkalujen hallinta sekä uusien toimintamallien kehittäminen. Visia GameFactoryn pelivisionääri.

Pirita Kuikka

Taloudellinen taitaja

Ympäristösuunnittelija (AMK), yo-merkonomi

Ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämisen asiantuntija. Vahvuuksina koulutusosaaminen, innostaminen ja hanke- ja taloushallinto.

 

Anna Virolainen

Muutosagentti

MMM (Puumarkkinatiede)

Ympäristöasiantuntija, jonka erityisosaamisalueita ovat  edunvalvonta, vaikuttamistyö ja ympäristöjohtaminen. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa elinkaariajattelu, kiertotalous sekä tuotteiden ympäristöasiat. Visia GameFactoryn pelivisionääri.

Tiia Katajamäki

Analyyttinen toteuttaja

KTM (Kansainvälinen ympäristötalous), Rakennusten energiatehokkuuden hallinta- & ETT-tutkinto

Energia- ja ympäristöasioihin perehtynyt aikaansaava asiantuntija, joka tuntee ympäristölainsäädännön, käytännön energiansäästötoimien, raportoinnin ja ympäristöjohtamisen haasteet niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.  Mielenkiinnon kohteina tuotelähtöinen ympäristöjohtaminen sekä kestävän tietoyhteiskunnan mahdollisuudet.

Elina Harju

Määrätietoinen ikiliikkuja

FM (Environmental Sciences), viestintäasiantuntija

Intohimona vaikuttava ja ilahduttava ympäristövastuuviestintä. Vahvuuksina timanttiset projektinjohtamistaidot, monipuolinen viestintäosaaminen, kestävä matkailu ja pelillistäminen. Visia GameFactoryn pelivisionääri.

Anna Jaurimaa

Käytännönläheinen analysoija

FM (Maantiede),
Metsien ekologian ja käytön maisteriopiskelija

Kehitys- ja ympäristökysymysten monipuolinen asiantuntija. Vahvuuksina kehitysyhteistyön ohjelmahallinto sekä laaja toimintaympäristöjen tuntemus. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ilmastonmuutos- ja kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelu- ja arviointimenetelmät sekä ihmisoikeusperustaisuus.

Marika Nyyssönen

Innostava visualisoija 

KTM (Corporate Environmental Management)

Kauppatieteilijä ja ympäristöjohtamisen ja vastuullisuuden asiantuntija, jonka vahvuutena yritysten ja tapahtumien ympäristöjärjestelmätyö, osallistava kouluttaminen sekä ulkoiset auditoinnit.

Elina Järvelä

Päättäväinen koordinoija

FM (Environmental Science), ympäristösuunnittelija (AMK)

Ympäristöasiantuntija, jonka vahvuutena ovat hankehallinto, ilmastonmuutos- ja sanitaatio-osaaminen. Kokemusta kotimaisista ja kansainvälisistä hankkeista sekä kehitysyhteistyöstä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena kehityskysymykset.

 

Riina Koivuranta

Osallistava vaikuttaja

MMM (Agroekologia), Ympäristösuunnittelija (AMK)

Kestävän kehityksen asiantuntija; erityisosaamisena ruokajärjestelmien kestävyyskysymykset, viestintä sekä uusien toimintamallien kehittäminen. Erityisinä kiinnostuksen kohteina monitieteinen ongelmanratkaisu, ympäristötutkimus ja -opetus sekä organisaatioiden yhteiskunnallinen vuorovaikutus.