Kiertotalous tarvitsee sinua – kuluttaja, yrittäjä ja virkamies

Kiertotaloudessa on kyse raaka-aineen ja energian tehokkaasta kierrosta yhteiskunnassa, mikä tulee hyvin esille alapuolisessa kuvassa. Keskeisiä asioita kiertotaloudessa ovat kestävät ja kierrätyskelpoiset tuotteet ja materiaalit (#ecodesign), eri toimijoiden välinen yhteistyö (#teollisetsymbioosit), uusien vuokraus- ja lainauspalveluiden syntyminen (#jakamistalous) sekä tehokkaat kierrätysjärjestelmät (#laajennettutuottajavastuu).

Kiertotalous (Copyright 2017 © Anna Virolainen)

Kiertotaloudessa valmistetaan tavaroita, jotka säilyvät kierrossa ja jotka tuottavat arvoa seuraavillekin käyttäjille joko tuotteena, osina tai raaka-aineena. Jotta tämä toteutuu, tarvitaan kaikkien yhteiskunnan toimijoiden osallistumista.

Yrityksille kiertotalous tarjoaa kustannussäästöjä raaka-aineiden käytön tehostamisessa sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kuluttajille kiertotalous puolestaan mahdollistaa edullisempia tuotteita ja palveluita – kiertotalousajattelussa tuotteet ovat kestäviä ja uudenlaiset tavaroiden vuokrauspalvelut helpottavat tavaroiden lainaamista ja vuokraamista. Julkisen sektorin tulee mahdollistaa kiertotalouteen siirtyminen sopivalla yhdistelmällä lainsäädäntöä ja taloudellisia ohjauskeinoja sekä hankintojen kautta (#julkisethankinnat).

Visian on seurannut vuodesta 2014 alkaen, miten kiertotalousajattelu  on edistynyt ja valtavirtaistunut Suomessa ja kaikkialla Euroopassa. Myös jatkossa kiertotalous tulee olemaan yksi fokuksistamme.

Kirjoittaja: Anna Virolainen, Kiertotalousasiantuntija, Osuuskunta Visia