Visialaiset

Mia Malin

FM (Ympäristönsuojelutiede), Ympäristöinsinööri (AMK)

Ympäristöjohtamisen ammattilainen ja järjestöaktiivi. Erityisenä kiinnostuksen kohteena kuntien ympäristöjohtaminen, kestävät julkiset hankinnat sekä tulevaisuuden onnelliset kaupungit.

Elina Levula

KTM (Corporate Environmental Management)

Ympäristöjohtamisen ja yritysvastuun asiantuntija. Vahvuuksina projektihallinta, ratkaisulähtöisyys, ympäristöjohtamisen menetelmien ja työkalujen hallinta sekä uusien toimintamallien kehittäminen. Erityisinä kiinnostuksen aiheina hiilineutraalisuus ja yritysvastuun uudet avaukset.

Pirita Kuikka

Ympäristösuunnittelija (AMK), laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen eat, taloushallinnon merkonomi

 Kestävän kehityksen generalisti. Vahvuuksina ympäristöjohtaminen, kouluttaminen, raportointi sekä hanke- ja taloushallinto. Erityisinä kiinnostuksen kohteina hiilineutraali kiertotalous ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

 

Anna Virolainen-Hynnä

MMM (Puumarkkinatiede)

Ympäristöasiantuntija, jonka erityisosaamisalueita ovat jätelainsäädäntö, edunvalvonta, vaikuttamistyö ja ympäristöjohtaminen. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa kiertotalous, hiilineutraalisuus sekä tuotteiden ympäristöasiat. Visia GameFactoryn pelivisionääri.

Tiia Katajamäki

KTM (Kansainvälinen ympäristötalous), Rakennusten energiatehokkuuden hallinta- & ETT-tutkinto

Vastuullisen liiketoiminnan ammattilainen, joka on vetänyt laajoja kehityshankkeita, jalkauttanut strategisia tavoitteita, sulavampaa tiedonhallintaa sekä luonut uusia konsepteja. Innostuu kestävistä digitaalisista ratkaisuista, vaikuttavuuden mallintamisesta sekä palvelumuotoilusta.

 

Tina Nyfors

YTM (Ympäristö- ja kestävän kehityksen tiede), YTK (sosiaaliekologia), YTK (journalistiikka)

Ympäristö- ja viestintäasiantuntija, jota innostaa kohtuullisuus (eco-sufficiency) ja kulutuksen ilmastopäästöjen vähentäminen rikkaissa maissa. Väitöskirjatutkija.

Elina Harju

FM (Environmental Sciences), viestintäasiantuntija

Intohimona vaikuttava ja ilahduttava ympäristöviestintä sekä pelillistäminen. Vahvuuksina timanttiset projektinjohtamistaidot, monipuolinen viestintä- ja markkinointiosaaminen. Visia GameFactoryn pelivisionääri.

Anna Jaurimaa

FM (Maantiede), MMM (Metsien ekologia ja käyttö)

Kehitys- ja ympäristökysymysten moniosaaja, joka innostuu räätälöityjen työkalujen kehittämisestä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ilmastonmuutokseen sopeutumisen tuloksellisuuden suunnittelu ja arviointi.

Marika Nyyssönen

KTM (Corporate Environmental Management)

Yritysten ympäristövastuullisuuden asiantuntija. Vahva kokemus toimintamallien kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja erilaisten kehittämisprojektien vetämisestä.

Elina Järvelä

FM (Environmental Science), ympäristösuunnittelija (AMK)

Globaalien kehityskysymysten asiantuntija. Erityisinä kiinnostuksen kohteina kestävyys, systeemiset innovaatiot ja rahoitus

Riina Koivuranta

MMM (Agroekologia), Ympäristösuunnittelija (AMK)

Kestävän kehityksen asiantuntija; erityisosaamisena ruokajärjestelmien kestävyyskysymykset, viestintä sekä uusien toimintamallien kehittäminen. Erityisinä kiinnostuksen kohteina monitieteinen ongelmanratkaisu, ympäristötutkimus ja -opetus sekä organisaatioiden yhteiskunnallinen vuorovaikutus.  

Petter Nissinen

YTM (Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu), TaM-tutkinto kesken Aalto-yliopistossa

Erikoistunut kestävän kehityksen teemojen ja luovien teknologioiden rajapintaan. Visia GameFactoryn pelintekijä.