Visialaiset

Mia Malin

Aktiivinen kehittäjä

FM (Ympäristönsuojelutiede), Ympäristöinsinööri (AMK)

Ympäristöjohtamisen ammattilainen ja järjestöaktiivi. Erityisenä kiinnostuksen kohteena kuntien ympäristöjohtaminen, kestävät julkiset hankinnat sekä tulevaisuuden onnelliset kaupungit.

Elina Levula

Innostunut ratkaisija

KTM (Corporate Environmental Management)

Ympäristöjohtamisen ja yritysvastuun asiantuntija. Vahvuuksina projektihallinta, ratkaisulähtöisyys, ympäristöjohtamisen menetelmien ja työkalujen hallinta sekä uusien toimintamallien kehittäminen. Erityisinä kiinnostuksen aiheina hiilineutraalisuus ja yritysvastuun uudet avaukset. Visia GameFactoryn pelivisionääri ja Visian hallituksen puheenjohtaja.

Pirita Kuikka

Taloudellinen taitaja

Ympäristösuunnittelija (AMK), yo-merkonomi

Ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämisen asiantuntija. Vahvuuksina koulutusosaaminen, innostaminen ja hanke- ja taloushallinto.

Anna Virolainen-Hynnä

Muutosagentti

MMM (Puumarkkinatiede)

Ympäristöasiantuntija, jonka erityisosaamisalueita ovat jätelainsäädäntö, edunvalvonta, vaikuttamistyö ja ympäristöjohtaminen. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa kiertotalous, hiilineutraalisuus sekä tuotteiden ympäristöasiat. Visia GameFactoryn pelivisionääri.

Tiia Katajamäki

Analyyttinen toteuttaja

KTM (Kansainvälinen ympäristötalous), Rakennusten energiatehokkuuden hallinta- & ETT-tutkinto

Energia- ja ympäristöasioihin perehtynyt aikaansaava asiantuntija, joka tuntee ympäristölainsäädännön, käytännön energiansäästötoimien, raportoinnin ja ympäristöjohtamisen haasteet niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.  Mielenkiinnon kohteina tuotelähtöinen ympäristöjohtaminen sekä kestävän tietoyhteiskunnan mahdollisuudet.

 

Tina Nyfors

Ratkaisukeskeinen ympäristöviestijä

 

YTM (Ympäristö- ja kestävän kehityksen tiede), YTK (sosiaaliekologia), YTK (journalistiikka)

Ympäristö- ja viestintäasiantuntija, jota innostaa hiilineutraalin yhteiskunnan kehittäminen. Erityisinä kiinnostuksen kohteina muun muassa kulutus ja yksilön rooli kestävyysmuutoksessa sekä ilmastoviestintä.

Elina Harju

Määrätietoinen ikiliikkuja

FM (Environmental Sciences), viestintäasiantuntija

Intohimona vaikuttava ja ilahduttava ympäristöviestintä sekä pelillistäminen. Vahvuuksina timanttiset projektinjohtamistaidot, monipuolinen viestintäosaaminen ja kestävän matkailun tuntemus. Visia GameFactoryn pelivisionääri.

Anna Jaurimaa

Käytännönläheinen analysoija

FM (Maantiede), Metsien ekologian ja käytön maisteriopiskelija

Kehitys- ja ympäristökysymysten monipuolinen asiantuntija. Vahvuuksina kehitysyhteistyön ohjelmahallinto sekä laaja toimintaympäristöjen tuntemus. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ilmastonmuutos- ja kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelu- ja arviointimenetelmät sekä ihmisoikeusperustaisuus.

Marika Nyyssönen

Innostava visualisoija 

KTM (Corporate Environmental Management)

Kauppatieteilijä ja ympäristöjohtamisen ja vastuullisuuden asiantuntija, jonka vahvuutena yritysten ja tapahtumien ympäristöjärjestelmätyö, osallistava kouluttaminen sekä ulkoiset auditoinnit.

Elina Järvelä

Päättäväinen koordinoija

FM (Environmental Science), ympäristösuunnittelija (AMK)

Ympäristöasiantuntija, jonka vahvuutena ovat hankehallinto, ilmastonmuutos- ja sanitaatio-osaaminen. Kokemusta kotimaisista ja kansainvälisistä hankkeista sekä kehitysyhteistyöstä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena kehityskysymykset.

Riina Koivuranta

Osallistava vaikuttaja

MMM (Agroekologia), Ympäristösuunnittelija (AMK)

Kestävän kehityksen asiantuntija; erityisosaamisena ruokajärjestelmien kestävyyskysymykset, viestintä sekä uusien toimintamallien kehittäminen. Erityisinä kiinnostuksen kohteina monitieteinen ongelmanratkaisu, ympäristötutkimus ja -opetus sekä organisaatioiden yhteiskunnallinen vuorovaikutus.  

Petter Nissinen

Visuaalinen vaikuttajaviestijä

YTM (Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu )

Ratkaisukeskeinen viestinnän asiantuntija, jonka intohimona ovat tiedon visualisointi, liikegrafiikka ja pelillistäminen. Temaattisina vahvuuksina ilmastoasiat, yritysvastuu ja konfliktinratkaisu.